หน้าหลัก               เกี่ยวกับเรา               ลูกค้า              สมัครงาน               ติดต่อเรา          th/en
 

 

“เน็คซ์ท รีโวลูชั่น” สามารถช่วยท่านได้ แน่นอน 100 เปอร์เซ็นต์ ในการให้ความช่วยเหลือในเรื่องงานบุคคลต่างๆ เรามีมืออาชีพจากฝ่ายทรัพยากรบุคคลโดยตรง เพื่อให้ความช่วยเหลือทาง
                             
ด้านกระบวนการและเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้ได้ผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งงาน

“เรามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ให้บริการชั้นนำ สำหรับการแก้ปัญหาทั้งหมดของกระบวนการสรรหา และ เอาท์ซอร์สในประเทศไทย”

เรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะค้นหาผู้บริหารชั้นนำในสายงานและคัดเลือกกลุ่ม เพื่อประสานงานให้เป็นพันธมิตร เพื่อการสรรหาบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพตามที่ลูกค้าต้องการ เราเป็นที่ปรึกษาที่เชื่อถือได้อย่างเป็นมืออาชีพ เพราะกระบวนการ การทำงานที่มีความพิเศษของเรา จะช่วยให้เราสามารถใช้วิธีการที่ไม่ซ้ำใครในการสรรหาบุคลากร ให้ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้าของเรา

“จุดเด่นในการให้บริการ”

  • ท่านจะได้รับการบริการทางด้านการบริหารงานบุคคล จากผู้ที่มีความชำนาญงานในการแก้ไขปัญหา และวางแผนงานบุคคลในหลายๆ สาขาธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ท่านจะได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานบุคลากรของท่านในอนาคต
  • ท่านจะสามารถลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานภายในสถานประกอบการ และใช้เวลาที่มีค่าในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน เพิ่มปริมาณการผลิต และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันเชิงธุรกิจกับคู่แข่งขันภายนอกได้อย่างเต็มที่